ATOM liga


ATOM liga ekipno je natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola u znanju matematike, fizike i kemije. Nastala je sa željom popularizacije prirodoslovlja i matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada. Organizator je natjecanja MAT, obrt za poduku, vlasnice prof. matematike Maje Zelčić.

PROVEDBA NATJECANJA:

 • Mentor prijavljuje broj ekipa svoje škole i ime Povjerenika za svoju školu ispunjavanjem obrasca na https://matzelcic.com.hr/atom-liga-2021-2022/ na. Rok za prijavu dva je tjedna prije svakog kola.
 • Nakon zaprimljene prijave ekipa organizator će na mail adresu navedenu u prijavi poslati ponudu za plaćanje kotizacije. Kotizacija (Što je elektronički račun) mora biti uplaćena najkasnije tjedan dana prije održavanja toga kola u iznosu 100 kn za cijelu ligu ili 50 kn po jednom kolu za jednu ekipu ATOM lige. Račun (u obliku e-računa ili PDF-a) će biti izdan nakon uplate kotizacije.
 • Poimenični sastav članova ekipe i njihovih mentora prijavljuje se na dan održavanja kola.
 • Sastav ekipe može se mijenjati po kolima.
 • Rok je za zaprimanje žalbi 12 sati nakon objave neslužbenih rezultata.
 • Najkasnije sutradan na web stranici natjecanja www.matzelcic.com.hr bit će objavljeni zadaci, rješenja zadataka, rezultati i poredak po kategorijama.
 • Povjerenik natjecanja dužan je osigurati suglasnosti za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika svoje škole na službenoj internetskoj stranici organizatora i njegovu facebook profilu. 
 • Ukoliko epidemiološka situacija u zemlji to dozvoli ATOM liga će se održati u školama, a u slučaju provedbe nastave na daljinu ATOM liga će se održati online. U želji da se što više kola ATOM lige održi u školama, moguće je da će doći do promjene pojedinih datuma održavanja kola o čemu će Povjerenici biti obavješteni na vrijeme.
 • Organizator zadržava pravo promjene Pravilnika o čemu će sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

PROVEDBA NATJECANJA U ŠKOLI

 • Zadaci će biti poslani Povjereniku na mail na vrijeme. Svaki Povjerenik je zadužen za regularnost natjecanja u svojoj školi. Ukoliko dođe do kršenja pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.
 • Natjecanje se odvija u matičnoj školi čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Nakon završenog natjecanja učenici/Povjerenik treba ispuniti obrasce s odgovorima svojih ekipa i poslati ih.

PROVEDBA NATJECANJA ONLINE

 • Link sa zadacima bit će poslan Povjerenicima na vrijeme. Svaki Povjerenik zadužen je za regularnost natjecanja svojih ekipa. Ukoliko dođe do kršenja pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.
 • Natjecanje se odvija online (uz upotrebu računala i mobitela) čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Zadaci sa ponuđenim odgovorima će učenicima (preko linka poslanog Povjerenicima) biti dostupni od 15:00 do 16:15 na dan održavanja kola. Nakon isteka vremena neće biti moguće poslati odgovore.

PROPOZICIJE:

 • Natjecanje se odvija u sljedećih 5 kategorija:
Osnovne škole Srednje škole
8. razred 1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
 • Ekipa se sastoji od tri člana iste generacije iz iste škole.
 • Tijekom školske godine provode se dva kola:
  • zimsko         10. studenog 2021.
  • proljetno      31. ožujka 2022.

Bodovi osvojeni u oba kola zbrajaju se i na kraju proglašavaju i nagrađuju pobjednici lige po kategorijama.

 • Trajanje je natjecanja 75 minuta.
 • Test je na zaokruživanje i svaki zadatak ima četiri ponuđena odgovora (od kojih je samo jedan točan) i peti „ne želimo odgovoriti na pitanje“.
 • Svaka se kategorija sastoji od četiriju težinskih kategorija.:
  •   9 zadataka (3 iz matematike, 3 iz fizike i 3 iz kemije) po 10 bodova,
  •   9 zadataka (3 iz matematike, 3 iz fizike i 3 iz kemije) po 20 bodova,
  •   9 zadataka (3 iz matematike, 3 iz fizike i 3 iz kemije) po 30 bodova,
  •   1 zadatak (obuhvaća gradivo matematike, fizike i kemije) 40 bodova.
 • Negativni bodovi (i to petina od predviđenog broja bodova za taj zadatak) dobiju se ukoliko je:
  • netočno riješen zadatak (jedan od prva četiri odgovora),
  • zaokruženo više ponuđenih odgovora,
  • ništa nije zaokruženo.
 • Zaokruženo „ne želimo odgovoriti na pitanje“ nosi nula bodova.
 • Ukoliko neka ekipa ukupno osvoji negativan broj bodova, upisuje mu se nula bodova.

GRADIVO:

U Zagrebu 24. rujna 2021.