MAT liga 2017. / 2018.

JESENSKO KOLO

 

ZADACI I RJEŠENJA:    test OŠ D1, 1. kolo          test OŠ D2, 1. kolo         test SŠ, C3, 1. kolo        test SŠ A-B-C4, .1 kolo

RIJEŠENOST ZADATAKA:     Riješenost zadataka 1. kolo

NAUČIMO:       NEPOZNANICA OŠ D1      UNATRAG OŠ D2      INVARIJANTE SŠ

REZULTATI:    REZULTATI 1. kolo

FOTOGRAFIJE:  http://matzelcic.com.hr/1-kolo/

 

ZIMSKO KOLO

ZADACI I RJEŠENJA:   test OŠ D1, 2. kolo    test OŠ D2, 2 kolo    test SŠ C3, 2 kolo    test SŠ B-C4, 2. kolo   test SŠ A, 2 kolo

RIJEŠENOST ZADATAKA:     Riješenost zadataka OŠ    Riješenost zadataka SŠ

NAUČIMO:       Koliko ima na slici, OŠ D1   Razlomak cijeli broj, D2, C3, B, A

REZULTATI:    REZULTATI 2. kolo      Rezultati UKUPNO

FOTOGRAFIJE: http://matzelcic.com.hr/2-kolo-2017-2018/

PROLJETNO KOLO

 

ZADACI I RJEŠENJA:   test OŠ D1, 3 kolo    test OŠ D2, 3 kolo    test SŠ C3, 3 kolo  test SŠ B-C4, 3 kolo  test SŠ A, 3 kolo

RIJEŠENOST ZADATAKA:     Riješenost zadataka OŠ      Riješenost zadataka SŠ

NAUČIMO:       Zamijenimo, OŠ D1    Broj elemenata skupa, D2, C3, B, A

REZULTATI:   REZULTATI 3 kolo   Rezultati UKUPNO

FOTOGRAFIJE:   /http://matzelcic.com.hr/3-kolo-mat-lige/

 

LJETNO KOLO   2.05.2018.

ZADACI I RJEŠENJA:   test OŠ D1, 4 kolo   test OŠ D2, 4 kolo   test SŠ C3, 4 kolo  test SŠ B-C4 4 kolo     test SŠ A, 4 kolo

RIJEŠENOST ZADATAKA:   Riješenost zadataka OŠ    Riješenost zadataka SŠ

REZULTATI:  REZULTATI 4. kolo  Rezultati UKUPNO

FOTOGRAFIJE:   http://matzelcic.com.hr/4-kolo-2017-2018/