IZ OSNOVNE U SREDNJU

  • U 10 video lekcija sistematizirano ključno gradivo osnovne škole.
  • Poseban naglasak je na zadatcima s prijemnih ispita (izvor: https://www.mioc.hr/) i inicijalnih testova.
  • Video lekcije nastale su u rujnu 2020. Možete ih komentirati i ocijeniti na https://forms.gle/sUCcmwPfagRKMTmW7.