IZ OSNOVNE U SREDNJU

  • Sistematizirano ključno gradivo osnovne škole.
  • Poseban naglasak na zadatke s prijemnih ispita i inicijalnih testova.
  • Trajanje: 10 radnih dana (birate jedan od dva ponuđena termina).
  • Način rada: određena tema bit će obrađena video lekcijom. Nakon odgledane video lekcije, učenik rješava pripadne zadatke i dobiva povratnu informaciju o uspješnosti. Netočno riješeni zadaci se dodatno pojasne. Da bi se potaknulo učenika na redoviti rad, svaka tema (video lekcija i zadaci) bit će dostupna učeniku 48 sati.
  • Komunikacija: s roditeljima/starateljima e-mailom, a s učenicima u Teamsu.
  • Učenika prijavljuje roditelj/staratelj i svojom prijavom se obvezuje štititi intelektualno vlasništvo autora. Ne smiju se dijeliti linkovi i materijali koji će učeniku biti dostupni.
  • Cijena: 500 kn.
  • Nakon prijave roditelj/staratelj će dobiti detaljne upute o uplati i početku rada.
  • Prijava na linku: https://forms.gle/VDXDKoaDzRnKH9Ai7.
  • Sva pitanja možete uputiti na mat.zelcic@gmail.com.