MAT liga 2017./2018.

ZADATCI:  https://matzelcic.com.hr/zadatci-mat-liga-2017-2018/

Prvo kolo 4. 10. 2017.

REZULTATI:    REZULTATI 1. kolo

FOTOGRAFIJE:  https://matzelcic.com.hr/1-kolo/

Drugo kolo 6. 12. 2017.

REZULTATI:    REZULTATI 2. kolo      Rezultati UKUPNO

FOTOGRAFIJE: https://matzelcic.com.hr/2-kolo-2017-2018/

Treće kolo 7. 3. 2018.

REZULTATI:   REZULTATI 3 kolo   Rezultati UKUPNO

FOTOGRAFIJE:   /https://matzelcic.com.hr/3-kolo-mat-lige/

Četvrto kolo   2. 5. 2018.

REZULTATI:  REZULTATI 4. kolo  Rezultati UKUPNO

FOTOGRAFIJE:   https://matzelcic.com.hr/4-kolo-2017-2018/

Recenzenti zadataka:
  • Mirela Kurnik, V. gimnazija
  • Josip Kličinović, X. gimnazija
  • Ivana Vrdoljak, ŠPUD
  • Sanja Stilinović, OŠ Augusta Šenoe
  • Krešimir Vučić, OŠ Kajzerica
  • Biljana Gaš, OŠ Augusta Šenoe