Priprema za maturu iz matematike

Zbirka zadataka sadrži zadatke s održanih matura i zadatke za vježbu iz srednjoškolskih udžbenika.

 1. ANALITIČKA GEOMETRIJA
  • VEKTORI (1.)
  • PRAVAC (2.)
  • KRUŽNICA (3.)
 2. PLANIMETRIJA
  • KUTOVI (4.)
  • OPSEG I POVRŠINA (5.)
  • PITAGORIN POUČAK (5.)
  • SLIČNOST (6.)
  • ČETIRI KARAKTERISTIČNE TOČKE TROKUTA (6.)
  • TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA (7.)
  • TRIGONOMETRIJA TROKUTA (8.)
  • ČETVEROKUTI (9.)
  • KRUG I KRUŽNICA (9.)
 3. STEREOMETRIJA
  • PRIZME (10.)
  • PIRAMIDE (10.)
  • OBLA TIJELA (11.)
 4. SKUPOVI BROJEVA
  • SKUP REALNIH BROJEVA I NJEGOVI PODSKUPOVI (12.)
  • SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (13.)
 5. ALGEBARSKE TRANSFORMACIJE
  • ALGEBARSKI IZRAZI (14.)
  • ALGEBARSKI RAZLOMCI (14.)
  • BINOMNI TEOREM (15.)
 6. LINEARNE JEDNADŽBE, NEJEDNADŽBE I SUSTAVI
  • LINEARNE JEDNADŽBE (16.)
  • LINEARNE NEJEDNADŽBE (17.)
  • SUSTAVI (17.)
 7. MODELIRANJE
  • PROPORCIONALNOST (18.)
  • POSTOTCI (19.)
  • PROBLEMSKI ZADATCI (20.)
  • NIZOVI (21.)
 8. ELEMENTARNE FUNKCIJE
  • LINEARNA FUNKCIJA (22.)
  • FUNKCIJA APSOLUTNE VRIJEDNOSTI (22.)
  • KVADRATNA FUNKCIJA (23.)
  • POLINOMI (23.)
  • EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA (24.)
  • LOGARITAMSKA FUNKCIJA (25.)
  • TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE (26.)
 9. SVOJSTVA FUNKCIJA
  • DOMENA FUNKCIJE (27.)
  • SLIKA FUNKCIJE (27.)
  • KOMPOZICIJA FUNKCIJA (28.)
  • SVOJSTVA FUNKCIJA (28.)
 10. DERIVACIJE
  • DERIVACIJA FUNKCIJE (29.)
  • PRIMJENA DERIVACIJA (29.)
 11. PODATCI (30.)
 12. KOMBINATORIKA (30.)
 13. VJEROJATNOST (30.)