Rad s darovitim učenicima

JUNIOR BALKAN MATHEMATICAL OLYMPIAD – CYPRUS, 20. – 25. LIPNJA 2019. – MARKO!

FESTIVAL MATEMATIKE – PULA, 6. SVIBNJA 2019.
KATEGORIJA MICRO (5. I 6. RAZREDI) – 15. mjesto u konkurenciji 56 ekipa
Ekipa MAT-a: Alan (6. razred), Lucija (5. razred), Vito (5. razred) i Zoe (4. razred)

KATEGORIJA MEGA (7. I 8. RAZREDI) – PRVO MJESTO u konkurenciji 38 ekipa sa 100% riješenošću testa!
Ekipa MAT-a: Marko (8. razred), Borna (8. razred), Lucija (7. razred) i Sofija (7. razred)

Državno natjecanje iz matematike – POREČ, 28. do 30. OŽUJKA 2019.
sedmi razred osnovne škole: LUCIJA pohvala (5. mjesto) i TENA (7. mjesto)

osmi razred: MARKO 3. NAGRADA (4. mjesto) i plasman na JHMO!

FESTIVAL MATEMATIKE – PULA, 7. SVIBNJA 2018.
KATEGORIJA MICRO (5. I 6. RAZREDI) – PRVO MJESTO u konkurenciji 50 ekipa!
Ekipa MAT-a: Lucija (6. razred), Tena (6. razred), Alan (5. razred) i Zoe (3. razred)

Državno natjecanje iz matematike – POREČ, 12. do 14. TRAVNJA 2018.
ŠESti razred osnovne škole: LUCIJA DRUGA NAGRADA!

Državno natjecanje iz matematike – Primošten, 3. do 5. travnja 2017.
Peti razred osnovne škole: TENA PRVA I LUCIJA TREĆA NAGRADA!