MAT liga

 

MAT liga ekipno je matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

PROVEDBA NATJECANJA:

 • Mentor prijavljuje ekipe svoje škole ispunjavanjem obrasca na https://forms.gle/18YJxZA94gXFgJtv6. Rok za prijavu dva je tjedna prije svakog kola.
 • Nakon zaprimljene prijave ekipa organizator će na mail adresu navedenu u prijavi poslati ponudu za plaćanje kotizacije. Kotizacija (Što je elektronički račun) mora biti uplaćena najkasnije tjedan dana prije održavanja toga kola u iznosu 160 kn za cijelu ligu ili 40 kn po jednom kolu za jednu ekipu MAT lige. Račun (u obliku e-računa ili PDF-a) će biti izdan nakon uplate kotizacije.

 • Poimenični sastav članova ekipe i njihovih mentora prijavljuje se na dan održavanja kola.
 • Sastav ekipe može se mijenjati po kolima.
 • Rok za zaprimanje žalbi je 12 sati nakon objave neslužbenih rezultata.
 • Najkasnije sutradan na web stranici natjecanja https://matzelcic.com.hr biti će objavljeni zadaci, rješenja zadataka, rezultati i poredak po kategorijama.
 • Povjerenik natjecanja dužan je osigurati suglasnosti (obrasci: Suglasnost MAT liga 21-22 i Suglasnost MAT liga 21-22 – PUNOLJETNI UČENICI) za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika svoje škole na službenoj internetskoj stranici organizatora i Facebooku.
 • Ukoliko epidemiološka situacija u zemlji to dopusti, MAT liga održat će se u školama, a u slučaju provedbe nastave na daljinu MAT liga održat će se online. U želji da se što više kola MAT lige održi u školama, moguće je da će doći do promjene pojedinih datuma održavanja kola o čemu će Povjerenici biti obaviješteni na vrijeme.
 • Organizator zadržava pravo promjene Pravilnika o čemu će sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

PROVEDBA NATJECANJA U ŠKOLI

 • Zadaci će biti poslani Povjereniku na mail na vrijeme. Svaki Povjerenik je zadužen za regularnost natjecanja u svojoj školi. Ukoliko dođe do kršenja pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.
 • Natjecanje se odvija od 13:30 do 14:30 u školi čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Nije dozvoljena upotreba formula i kalkulatora.
 • Nakon završenog natjecanja učenici/Povjerenik treba ispuniti obrasce s odgovorima svojih ekipa i poslati ih do 16:00.

PROVEDBA NATJECANJA ONLINE

 • Natjecanje se odvija online (uz upotrebu računala i mobitela) čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Vrijeme natjecanja:
  • 5. i 6. razred osnovnih škola od 15:00 do 16:00
  • 7. i 8. razred srednjih škola od 15:30 do 16:30
  • srednje škole od 16:00 do 17:00
 • Zadaci i obrasci za slanje odgovora bit će na poslani na mail adrese sudionika pet minuta prije početka natjecanja. Nakon isteka vremena natjecanja neće biti moguće poslati odgovore.
 • Svaki Povjerenik je zadužen za regularnost natjecanja svojih ekipa. Ukoliko dođe do kršenja pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.  

PROPOZICIJE:

 Natjecanje parova se odvija u sljedećih 15 kategorija:

 • Ekipa se sastoji od dvaju članova iste generacije iz iste škole. Moguće je nekog člana zamijeniti učenikom iz istog ili nižeg razreda.
 • Natjecanje se provodi u četiri kola tijekom školske godine:
 • Bodovi osvojeni po kolima zbrajaju se i na kraju proglašavaju i nagrađuju pobjednici lige po kategorijama.
 • Trajanje je natjecanja 60 minuta.
 • Test je na zaokruživanje i svaki zadatak ima četiri ponuđena odgovora (od kojih je samo jedan točan) i peti „ne želimo odgovoriti na pitanje“.
 • Svaka se kategorija sastoji od triju težinskih kategorija:
  • 3 zadatka po 10 bodova,
  • 4 zadatka po 20 bodova,
  • 8 zadataka po 30 bodova.
 • Negativni bodovi (i to petina od predviđenog broja bodova za taj zadatak) dobiju se ukoliko je:
  • netočno riješen zadatak (jedan od prvih četiriju odgovora),
  • zaokruženo više ponuđenih odgovora,
  • ništa nije zaokruženo.
 • Zaokruženo „ne želimo odgovoriti na pitanje“ nosi nula bodova.
 • Ukoliko neka ekipa ukupno osvoji negativan broj bodova, upisuje joj se nula bodova.

GRADIVO PO KOLIMA:

gradivo OŠ 2021-2022

gradivo SŠ 2021-2022

APSOLUTNA KATEGORIJA:

 • U želji da, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, omogućimo sudjelovanje svim učenicima koji to žele, uvodimo apsolutnu kategoriju natjecanja za dobne skupine od petog razreda osnovne škole na dalje. Apsolutna kategorija obuhvaća sve sudionike natjecanja za određenu dobnu skupinu.
 • U apsolutnoj kategoriji, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, bit će omogućeno sudjelovanje i ekipama Centara izvrsnosti, udruga, E–učionica i obrta, kao i mješovitim parovima iz različitih škola.
 • Ekipe u apsolutnoj kategoriji sastoje se od dva člana iste dobne skupine.
 • Sve navedene propozicije natjecanja primjenjuju se i u apsolutnoj kategoriji.
 • Nakon svakog kola bit će objavljen poredak ekipa u apsolutnoj kategoriji, a na kraju natjecanja i poredak u kategoriji osnovnih i srednjih škola.
 • Najuspješnije ekipe osnovnih i srednjih škola bit će nagrađene na osnovu poretka ekipa u kategoriji osnovnih i srednjih škola, dok će ostale ekipe bit nagrađene na osnovu poretka u apsolutnoj kategoriji.

U Zagrebu 5. rujna 2021.