MAT liga

MAT liga ekipno je matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

PROVEDBA NATJECANJA:

 • Poimenični sastav članova ekipe i njihovih mentora prijavljuje se na dan održavanja kola.
 • Sastav ekipe može se mijenjati po kolima.
 • Rok je za zaprimanje žalbi 12 sati nakon objave neslužbenih rezultata.
 • Najkasnije sutradan na mrežnoj stranici natjecanja http://matzelcic.com.hr/mat-liga-2020-2021/ bit će objavljeni zadatci, rješenja zadataka, rezultati i poredak po kategorijama.
 • Povjerenik natjecanja dužan je osigurati suglasnosti (obrazac: Suglasnost MAT liga 20-21) za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika svoje škole na službenoj internetskoj stranici organizatora i Facebooku.
 • Ukoliko epidemiološka situacija u zemlji to dopusti, MAT liga održat će se u matičnim školama, a u slučaju provedbe nastave na daljinu MAT liga održat će se online. U želji da se što više kola MAT lige održi u školama, moguće je da će doći do promjene pojedinih datuma održavanja kola o čemu će Povjerenici biti obaviješteni na vrijeme.
 • Organizator zadržava pravo promjene Pravilnika o čemu će sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

PROVEDBA NATJECANJA U MATIČNOJ ŠKOLI

 • Zadatci će biti poslani Povjereniku elektroničkom poštom na vrijeme. Svaki Povjerenik zadužen je za regularnost natjecanja u svojoj školi. Ukoliko dođe do kršenja pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.
 • Natjecanje se odvija u matičnoj školi čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Upotreba kalkulatora dozvoljena je samo u kategoriji C3. Nije dozvoljena upotreba formula.
 • Nakon završenog natjecanja učenik/Povjerenik trebaju ispuniti obrasce s odgovorima svojih ekipa i poslati ih.

PROVEDBA NATJECANJA ONLINE

 • Natjecanje se odvija online (uz upotrebu računala i mobitela) čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Zadatci i obrasci za slanje odgovora bit će na mrežnoj stranici organizatora dostupni natjecateljima od 14:55 do 16:00 na dan natjecanja. Pristup stranici biti će moguć samo zaporkom koju će Povjerenici dobiti i podijeliti svojim ekipama. Nakon isteka vremena neće biti moguće poslati odgovore.
 • Svaki Povjerenik zadužen je za regularnost natjecanja svojih ekipa. Ukoliko dođe do kršenja pravila natjecanja, ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.
  

PROPOZICIJE:

 Natjecanje parova se odvija u sljedeće 22 kategorije:

 • Ekipa se sastoji od dvaju članova iste generacije iz iste škole. Moguće je nekog člana zamijeniti učenikom iz istog ili nižeg razreda.
 • Natjecanje se provodi u četiri kola tijekom školske godine:
 • Bodovi osvojeni po kolima zbrajaju se i na kraju proglašavaju i nagrađuju pobjednici lige po kategorijama.
 • Trajanje je natjecanja 60 minuta.
 • Test je na zaokruživanje i svaki zadatak ima četiri ponuđena odgovora (od kojih je samo jedan točan) i peti „ne želimo odgovoriti na pitanje“.
 • Svaka se kategorija sastoji od triju težinskih kategorija:
  • 3 zadatka po 10 bodova,
  • 4 zadatka po 20 bodova,
  • 8 zadataka po 30 bodova.
 • Negativni bodovi (i to petina od predviđenog broja bodova za taj zadatak) dobiju se ukoliko je:
  • netočno riješen zadatak (jedan od prvih četiriju odgovora),
  • zaokruženo više ponuđenih odgovora,
  • ništa nije zaokruženo.
 • Zaokruženo „ne želimo odgovoriti na pitanje“ nosi nula bodova.
 • Ukoliko neka ekipa ukupno osvoji negativan broj bodova, upisuje joj se nula bodova.

GRADIVO PO KOLIMA:

gradivo OŠ 2020-21

gradivo SŠ 2020-21

APSOLUTNA KATEGORIJA:

 • U želji da, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, omogućimo sudjelovanje svim učenicima koji to žele, uvodimo apsolutnu kategoriju natjecanja za dobne skupine od petog razreda osnovne škole na dalje. Apsolutna kategorija obuhvaća sve sudionike natjecanja za određenu dobnu skupinu.
 • U apsolutnoj kategoriji, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, bit će omogućeno sudjelovanje i ekipama Centara izvrsnosti, udruga, E–učionica i obrta, kao i mješovitim parovima iz različitih škola.
 • Ekipe u apsolutnoj kategoriji sastoje se od dva člana iste dobne skupine.
 • Sve navedene propozicije natjecanja primjenjuju se i u apsolutnoj kategoriji.
 • Nakon svakog kola bit će objavljen poredak ekipa u kategoriji osnovnih i srednjih škola, ali i poredak u apsolutnoj kategoriji.
 • Najuspješnije ekipe osnovnih i srednjih škola bit će nagrađene na osnovu poretka ekipa u kategoriji osnovnih i srednjih škola, dok će ostale ekipe bit nagrađene na osnovu poretka u apsolutnoj kategoriji.

U Zagrebu 31. kolovoza 2020.